فیلم نشست بهبود مستمر فرآیندها با رویکرد کایزن در سازمان های دولتی (مروری بر تجارب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

http://conference.imps.ac.ir/conference//551
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان