خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده سال 1400

کارگاه های برگزار شده در سال: 1400 1399 1398 1396 1393 1392

عنوان:مقدمه ای بر مدلسازی عامل محور و کاربرد آن در علم اقتصاد
مدرس: دکتر وحیده ستوده
تاریخ : 1400/03/24

 
     

عنوان: ساز و کار انتقال سیاست پولی: مطالعه موردی عدم تقارن تکانه های پولی در ایران
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان، دکتر محمد امین صادق زاده
تاریخ : 1400/03/10

 
     

عنوان: ساز و کار انتقال سیاست پولی: نظریه های عدم تقارن تکانه های پولی در ایران
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان، دکتر محمد امین صادق زاده
تاریخ : 1400/03/03

 
 
   

 

http://conference.imps.ac.ir/kargah//557
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان