کنفرانس های برگزارشده

 خانه / کنفرانس ها / کنفرانس های برگزارشده

 

اولین کنفرانس اقتصاد ایران
http://conference.imps.ac.ir/cie1
دومین کنفرانس اقتصاد ایران
http://conference.imps.ac.ir/cie/

http://conference.imps.ac.ir/conferences//180
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان