خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
 


سخنران: دکتر سید فرشاد فاطمی
اعضای پنل: مهندس محمدرضا شیخ عطار، مهندس سعید مدنی، مهندس میلاد بیگی
تاریخ: دوشنبه 15 آذرماه ساعت 14 الی 16