سمینار تخصصی " تببین حاکمیت پایدار و قابلیت اجرای آن در ایران" در روز یکشنبه مورخ 98.02.15 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

سمینار تخصصی " تببین حاکمیت پایدار و قابلیت اجرای آن در ایران" با حضور جمعی از متخصصان و اساتید برجسته این حوزه، با سخنرانی آقای دکتر فرج اله رهنورد (عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) و با حضور آقایان دکتر حسین علیپور و دکتر غلامرضا معمارزاده به عنوان عضو هیأت رئیسه پنل، در روز یکشنبه مورخ02/15/ 1398 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

http://conference.imps.ac.ir/News/1/426
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان