نشست علمی تخصصی "ریشه یابی عدم موفقیت صنعت خودروسازی در عرصه جهانی" با سخنرانی دکتر علی دینی ترکمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) برگزار شد.

نشست علمی تخصصی "ریشه یابی عدم موفقیت صنعت خودروسازی در عرصه جهانی" با سخنرانی دکتر علی دینی ترکمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)  و با حضور جمعی از پژوهشگران و متخصصان این حوزه در روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

http://conference.imps.ac.ir/News/1/396
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان