کارگاه آموزشی 2 روزه "سرمایه گذاری خصوصی و خرید اهرمی" در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 15 و 16 مرداد ماه سال 1396 برگزار شد.

کارگاه آموزشی 2 روزه "سرمایه گذاری خصوصی و خرید اهرمی"  در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 15 و 16 مرداد ماه سال 1396 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی برگزار شد.

مدرس این دوره دکتر مهدی راستاد (استادیار دانشگاه ایالتی دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا) بود.

 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/254
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان