اخبار نشست ها

دومین جلسه از سلسله نشست ­های تخصصی بیکاری و اشتغال با عنوان  "نقش نظام آموزشی در ناهمخوانی مهارت های بازار کار ایران " برگزار شد.

12