تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران

 
سخنرانان: مهندس محمدرضا مودودی، دکتر محمدعلی حسن زاده، دکتر سیدعلی مدنی زاده
اعضای پنل: دکتر علی آقامحمدی، دکتر حسین راغفر، دکتر امیر باقری، دکتر ناصر خیابانی
تاریخ: 1398/02/09 ساعت 14 الی 17
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/398
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان