نشست های برگزار شده در سال 1399

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی "ساختار و فرآیند تأمین مالی بنگاه های بزرگ در آینه جداول جریان وجوه"
سخنران: ابوالفضل خاوری نژاد/ دبیر جلسه: مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1399/12/25

 
 
 
 
 


 
 

عنوان: یک پهنه ، یک راه (راه ابریشم جدید)
سخنرانان: دکتر فریدون وردی نژاد، دکتر محسن شریعتی نیا، دکتر بهمن عشقی/ دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/12/18

 
 
 
 


 

عنوان: تحولات صنعت خودرو در سال 1399
سخنرانان: دکتر مهدی فتح الله، مهندس فربد زاوه، دکتر امیرحسن کاکائی/ دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/12/04

 
 
 
 


 


عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی "آسیب شناسی اقتصادی موسسات مالی - اعتباری غیر مجاز در ایران"
سخنران: دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی / دبیر جلسه: مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1399/11/20
 
 
 
 


 
 

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی "شناسایی نقش و شیوه فعالیت موسسه های خارجی مشابه با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی"
سخنران: دکتر علی جهانگیری / دبیر جلسه: مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1399/11/06
 
 
 
 


 
 

عنوان: ریشه یابی جنبه های مدیریتی بحران مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی غیر مجاز
سخنرانان: محمد هادی مهدویان، دکتر مهدی صادقی شاهدانی / اعضای پنل: محمد دوایی، دکتر علی سعیدی / دبیر جلسه: دکتر مهدی رسولی قهرودی
تاریخ : 1399/10/30


 
 
 
 
 


 
 

عنوان: استراتژی چرخه دوگانه چین - چین 2025
سخنرانان: دکتر فریدون وردی نژاد، دکتر ابوالفضل علمایی فر، دکتر محسن شریعتی نیا / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/10/22


 
 
 
 


 
 

عنوان: کرونا و دورکاری در نظام اداری ایران
سخنرانان: دکتر علی داوری، دکتر مهدی صانعی، دکتر بابک زنده دل نوبری / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/10/15

 
 
 
 


 
 
           

عنوان: وضعیت کسب و کارهای آنلاین در سال 1399
سخنرانان: مهندس فرزین فردیس، دکتر آیت حسینی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/10/01

 
 
 
 


 
 

عنوان: رکود و تورم کرونایی در ایران
سخنران: مهران بهنیا / اعضای پنل: محمدهادی مهدویان، دکتر موسی شهبازی غیاثی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/09/24

 
 
 
 

 
 

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی (اثر مالیات بر ارزش افزوده بر واردات غیر رسمی: شواهدی از گمرکات ج.ا.ا)
سخنران: دکتر کوثر یوسفی / دبیر جلسه: مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1399/09/03
 
 
 
 
   

عنوان: چشم انداز بازار نفت و گاز
سخنرانان: دکترنرسی قربان، دکتر سلیمان قاسمیان، مهندس رامین فروزنده / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/08/26

 
 
 
   

عنوان: بررسی عملکرد نقش های هیئت مدیره شرکت های دولتی با تاثیر بر ویژگی های ساختاری و محتوایی
سخنران: دکتر اکبر شریعت نیا / دبیر جلسه:مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1399/08/19

 
 
 
 
 
   

عنوان: بررسی آثار کرونا بر کسب و کارها
سخنرانان: دکتر علی داوری، سعید سلیمانی، علیرضا میربلوک / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/08/12

 
 
 
 
 

عنوان:اقتصاد شبکه های اجتماعی
سخنران: دکتر امیر حبیب دوست / اعضای پنل: دکتر زهرا (میلا) علمی، سیدعلی هاشمی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/07/28

 
 
 
   

عنوان: کرونا و اقتصاد آموزش
سخنرانان: دکتر سعید صالح، موسی بیات، دکتر عطیه وحید منش / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/07/14
 
 
 
   

عنوان: چارچوبی برای کاهش پایدار تورم
سخنرانان: دکتر سیدمحمد رضا داود الحسینی، دکتر رضا بوستانی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/05/27
 


 
   

عنوان: کرونا و آسیب های اجتماعی آن
سخنرانان: دکتر محمود علی گو، دکتر ستار پروین / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/04/23
 
 
   

عنوان: تحلیل عملیات بازار باز بانک مرکزی
سخنران: دکتر سیدعلی مدنی زاده / اعضای پنل: دکتر رضا بوستانی، دکتر کامران ندری / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/04/08
 
   

عنوان: شیوع کرونا و اقتصاد سلامت
سخنرانان: مسعود یونسیان، دکتر رجبعلی درودی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/03/26
 
 

عنوان: گفتمان پیشامدرن و قدرت چین مدرن
سخنران: دکتر ابوالفضل علمائی فر / اعضای پنل: دکتر بهزاد شاهنده، مهندس مجیدرضا حریری / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/03/19
 
   

عنوان: کرونا، بیکاری و فقر
سخنرانان: دکتر سید هادی موسوی نیک، دکتر محمدرضا عبداللهی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/02/29
 
 

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی "برآورد توابع اشتغال بر حسب فعالیت های اصلی اقتصادی، جنس، سطح سواد و پیش بینی جمعیت شاغل تا سال 1400"
مجری طرح: دکتر علیرضا امینی
تاریخ : 1399/02/22
 
   

عنوان: واگذاری شرکت های دولتی در قالب صندوق های قابل معامله
سخنرانان: نوید قدوسی، دکتر علی مروی
تاریخ : 1399/02/15
 
 
   


 

http://conference.imps.ac.ir/conference//489
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان