نشست های برگزار شده در سال 1399

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی (اثر مالیات بر ارزش افزوده بر واردات غیر رسمی: شواهدی از گمرکات ج.ا.ا)
سخنران: دکترکوثر یوسفی / دبیر جلسه: مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1399/09/03

 
 
 
 
   

عنوان: چشم انداز بازار نفت و گاز
سخنرانان: دکترنرسی قربان، دکتر سلیمان قاسمیان، مهندس رامین فروزنده / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/08/26

 
 
 
   

عنوان: بررسی عملکرد نقش های هیئت مدیره شرکت های دولتی با تاثیر بر ویژگی های ساختاری و محتوایی
سخنران: دکتر اکبر شریعت نیا / دبیر جلسه:مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1399/08/19

 
 
 
 
   

عنوان:دورکاری و بررسی آثار کرونا بر کسب و کارها
سخنرانان: دکتر علی داوری، سعید سلیمانی، علیرضا میربلوک / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/08/12

 
 
 
 
 

عنوان:اقتصاد شبکه های اجتماعی
سخنران: دکتر امیر حبیب دوست / اعضای پنل: دکتر زهرا (میلا) علمی، سیدعلی هاشمی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/07/28

 
 
 
   

عنوان: کرونا و اقتصاد آموزش
سخنرانان: دکتر سعید صالح، موسی بیات، دکتر عطیه وحید منش / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/07/14
 
 
 
   

عنوان: چارچوبی برای کاهش پایدار تورم
سخنرانان: دکتر سیدمحمد رضا داود الحسینی، دکتر رضا بوستانی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/05/27
 
 
   

عنوان: کرونا و آسیب های اجتماعی آن
سخنرانان: دکتر محمود علی گو، دکتر ستار پروین / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/04/23
 
 
   

عنوان: تحلیل عملیات بازار باز بانک مرکزی
سخنران: دکتر سیدعلی مدنی زاده / اعضای پنل: دکتر رضا بوستانی، دکتر کامران ندری / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/04/08
 
   

عنوان: شیوع کرونا و اقتصاد سلامت
سخنرانان: مسعود یونسیان، دکتر رجبعلی درودی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/03/26
 
 

عنوان: گفتمان پیشامدرن و قدرت چین مدرن
سخنران: دکتر ابوالفضل علمائی فر / اعضای پنل: دکتر بهزاد شاهنده، مهندس مجیدرضا حریری / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/03/19
 
   

عنوان: کرونا، بیکاری و فقر
سخنرانان: دکتر سید هادی موسوی نیک، دکتر محمدرضا عبداللهی / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/02/29
 
 

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی "برآورد توابع اشتغال بر حسب فعالیت های اصلی اقتصادی، جنس، سطح سواد و پیش بینی جمعیت شاغل تا سال 1400"
مجری طرح: دکتر علیرضا امینی
تاریخ : 1399/02/22
 
   

عنوان: واگذاری شرکت های دولتی در قالب صندوق های قابل معامله
سخنرانان: نوید قدوسی، دکتر علی مروی
تاریخ : 1399/02/15
 
 
   


 

http://conference.imps.ac.ir/conference//489
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان