آسیب شناسی وضعیت مسکن

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر حسین عبده تبریزی
اعضای پنل: دکتر ناصر خیابانی، دکتر تیمور رحمانی، دکتر سیدمهدی برکچیان
 
تاریخ: 1398/08/01 ساعت 14 الی 17
 
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/458
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان