یک پهنه - یک راه (راه ابریشم جدید)

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر فریدون وردی نژاد، دکتر محسن شریعتی نیا، دکتر بهمن عشقی
 
تاریخ: دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 ساعت 14 الی 16:30
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/540
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان