خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده در سال 93

کارگاه های برگزار شده در سال:  1399 1398 1396 1393 1392 
عنوان :  کارگاه آموزشی حساب های کلان - پایه
مدرس: ابوالفضل خاوری نژاد
تاریخ : 93/06/10

عنوان : کارگاه آموزشی حساب های کلان - پیشرفته
مدرس: ابوالفضل خاوری نژاد
تاریخ : 93/08/04

http://conference.imps.ac.ir/kargah//213
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان