تحلیل عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر سیدعلی مدنی زاده
اعضای پنل: دکتر کامران ندری، دکتر رضا بوستانی
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/483
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان