اقتصاد مقاومتی از کدام راه

 
سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: دکتر فرج اله رهنورد
تاریخ: 1398/02/23 ساعت 14 الی 15:30
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/380
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان