خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
سخنرانان: مهندس علیرضا ساعدی، دکتر مرتضی اله داد
اعضای پنل: دکتر داوود دانش جعفری، دکتر بهروز هادی زنوز، دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
تاریخ: 1398/04/03 ساعت 14 الی 16
 
  
 
 
سخنرانان: دکتر حسین توکلیان، حسین باستانزاد
اعضای پنل: دکتر احمدرضا جلالی نائینی، محمدهادی مهدویان، دکتر ناصر خیابانی
تاریخ: 1398/04/17 ساعت 14 الی 17
 
 
سخنران: دکتر مهدی قائمی اصل
اعضای پنل: دکتر مهدی نوری، دکتر توحید فیروزان، دکتر میثم رافعی
تاریخ: 1398/05/07 ساعت 14 الی 16
 
 
 
سخنرانان: دکتر امینه محمودزاده
اعضای پنل: دکتر امیر باقری، دکتر امینه محمودزاده
 
تاریخ: 1398/04/31 ساعت 14 الی 17
 
 
 
سخنرانان: دکتر اله محمد آقایی، دکتر محمد وصال، احمد غفارزاده، محمد محمودی، دکتر محمود تولائی
اعضای پنل: دکتر علی مروی، دکتر محمود تولائی
تاریخ: 1398/06/11 ساعت 14 الی 17
 
 
 
سخنرانان: متعاقبا اعلام می گردد
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ: 1398/06/25 ساعت 14 الی 17