چهارشنبه 18 تير 1399
ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
کمیته علمی کنفرانس
دکتر احمد جعفری صمیمی: عضو هیات علمی دانشگاه مازنداران


دکتر فرهاد نیلی: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی


آقای محمدهادی مهدویان: صاحب نظر در امور پولی و بانکی


آقای بایزید مردوخی: اقتصاد دان


دکتر غلامعلی فرجادی: معاون آموزشی موسسه


دکتر موسی غنی نژاد اهری: عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت


دکتر مهدی عسلی: مدیر کل دفتر اوپک وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران


دکتر عبده تبریزی: مشاور اقتصادی وزیر راه و شهرسازی


دکتر حسن طائی: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی


دکتر حسن درگاهی: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکتر ناصر خیابانی: عضو هیأت علمی مؤسسه


دکتر محمود ختایی: عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی: عضو هیأت علمی مؤسسه


دکتر علینقی مشایخی: عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف


دکتر محمد مهدی بهکیش: اقتصاددان


دکتر هادی زنوز: عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


دکتر سید مهدی برکچیان: معاون پژوهشی مؤسسه


اعضای کمیته علمی
دکتر مسعود نیلی: مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس مؤسسه (دبیر کنفرانس)

Powered by AtenaHamayesh