محورهای کنفرانس

 

·     ارائه نقشه فقر

·     ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی

·     اقتصاد غیر رسمی در ایران: برآورد شاخص، بررسی علل و آثار آن بر اقتصاد

·      انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیر دولتی، خصوصی‌سازی، محیط کسب و کار

·      آینده نگری اقتصاد کلان ایران

·      بازار انرژی

·      بازار کار

·      بخش های اقتصادی

·      برونگرایی، تجارت جهانی آزادسازی، سیاست های توسعه ای، مناطق آزاد

·      تامین مالی پروژه‌ها با مشارکت عمومی- خصوصی

·      سیاست های پولی، اعتباری و ارزی

·      سیاست های تجاری

·      سیاست های کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد

·      سیاست های مالیاتی

·      مروری بر مبانی و تجربه کارکرد بهینه صندوق ثروت ملی در مدیریت درآمدهای نفتی

·      نظام حقوقی


 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان