معرفی موسسه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

تاریخچه:

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به لحاظ تشکیلات اداری به نهاد ریاست جمهوری وابسته است، و در زمره موسسات آموزشی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.

موسسه تلاش می کند تا با رویکردی نوین، ضمن ایفای نقش خود در راستای تربیت متخصصان، به عنوان پشتیبان اندیشه ای و فکری دولت عملکردی تاثیر گذار داشته باشد.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در حال حاضر با بهره گیری از حداکثر توان علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود تلاش می کند تا به نحو مناسبی از دانش و تجربه ارزنده اندیشمندان، به خصوص دانشگاهیان کشور، در راستای ایفای وظایف خود گام بردارد.

 اهداف :

پشتیبانی علمی - فکری از نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور مبتنی ساختن آن بر دانش و رویکرد علمی در مسیر توسعه علمی و سیاست های کلی مصوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقاء نظام مدیریت و برنامه­ ریزی در تمامی گرایش های مرتبط و فرآیندهای تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

وظایف :

1- شناخت مسائل توسعه ملی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور.

2- حمایت از ترویج مکاتب و الگوهای فکری توسعه و ایجاد تمهیدات لازم برای تأمین مشارکت اندیشمندان جامعه علمی، و دانشگاهی.

3- مطالعات تطبیقی در خصوص تجارت علمی کشورهای مختلف در زمینه­­ های توسعه، اقتصاد، مدیریت و برنامه­ ریزی.

4- طراحی، برنامه­ ریزی و برگزاری آموزش های راهبردی و سمینارهای تخصصی برای کارشناسان، صاحبنظران و مدیران ارشد کشور به منظور روزآمدسازی و دانش­ افزایی مداوم ایشان و ایجاد شناخت برای مواجهه با تحولات ملی و بین­ المللی.

5- طراحی، اجرای همایش های ملّی و بین­ المللی به منظور افزایش ظرفیت ­های معرفتی، علمی و روش­ شناختی و پاسخگویی به نیازهای مدیریت، اقتصاد، برنامه­ ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

 

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان