سخنرانی افتتاحیه کنفرانس با بیانات دکتر اسحاق جهانگیری برگزار شد.

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور سخنرانی افتتاحیه کنفرانس را ایراد نمودند.

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور در بدو سخنان خود ضمن تقدیر از دست اندرکاران این طرح پژوهشی بزرگ در قالب کنفرانس اقتصاد ایران، ابراز امیدواری کرد نتایج این طرح ها پس از نقد و بررسی، در اختیار تصمیم سازان قرار گیرد و در مقام اجرا به کار بسته شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به عقب ماندگی توسعه در ایران اشاره کرد و گفت: «در تمامی برنامه توسعه کشور اهداف مهمی از جمله ضرورت رشد اقتصادی شتابان، اشتغالزایی و رفاه اجتماعی، بارها تکرار شده اما اکنون این موارد همچنان به عنوان دغدغه کشور به شمار می رود.» وی ضعف در سیاست گذاری را علت این نقیصه دانست و گفت: «طی سال های اخیر اگر هم سیاست های قابل قبولی اتخاذ می شد اما به دلیل جابجایی در دولت ها و مدیران به سرعت تغییر می کرد و نتایج مطلوبی رقم نخورده است.»

دکتر جهانگیری همچنین به ابرچالش های موجود در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و افزود: «این ابرچالش ها اکنون ابعاد وسیعی یافته اند و به نوعی درهم تنیده اند و علاوه بر اقتصاد، حوزه های دیگری همچون فرهنگ، اجتماع و سیاست را نیز در بر می گیرند. لذا بدون ایجاد همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویت ها، نمی توان انتظار بهبود و اصلاح سیاست ها را داشت.» این مقام مسوول ادامه داد: «برنامه های توسعه در کشور عمدتا فاقد اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری است و همچنین جای خالی تحلیل های علمی در این سیاست ها احساس می شود. اکنون یکی از مهمترین رسالت های نهادهای پژوهشی ایجاد همگرایی و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور است که در نتیجه این امر، توافق بر سر راهکارها به سهولت محقق خواهد شد. اکنون سندی به نام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مورد تائید همگان است. بنابراین می توان سیاست های اصلاحی را در ذیل این سند فرادستی تعریف کرد تا مورد حمایت نخبگان کشور باشد.» معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود به لزوم بهره گیری از تجارب جهانی در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه در برخورد با ابرچالش های موجود اقتصاد ایران نیز اشاره کرد. 

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان