جلسات ارائه نتایج پروژه های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران - بخش اول

جلسات ارائه نتایج پروژه های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران از ساعت 10 تا 12 روز شنبه 25 آذر در چهار سالن موازی مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

نام سخنران / سخنرانان

موضوع

تصاویر

فایل ارائه

 

آقای حمید آذرمند

رشد اقتصادی در ایران

با نگاهی به بخش­های اقتصادی

دکتر امینه محمودزاده و دکتر سیدعلی مدنی‌زاده

ارزیابی وضعیت و چشم­انداز بازارهای مالی

مجری: پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر امینه محمودزاده 

 

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده

دکتر محسن نجفی خواه

نظام حقوقی

دکتر سید فرشاد فاطمی

انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیر دولتی، خصوصی‌سازی، محیط کسب و کار

 

دکتر محمد حسینی

سیاست­های کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد

 

مهندس مجید عینیان

ارائه نقشه فقر

 

 

دکتر عباس خندان

اقتصاد غیر رسمی در ایران: برآورد شاخص، بررسی علل و آثار آن بر اقتصاد

 

 

مهندس مهران بهنیا

بازار کار

 

 

 

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان