حضور جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به عنوان سخنران اختتامیه کنفرانس

جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به عنوان سخنران اختتامیه کنفرانس حضور خواهند داشت.Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان