حضور جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان سخنران افتتاحیه کنفرانس

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان سخنران افتتاحیه کنفرانس حضور خواهند داشت. 

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان