برگزاری جلسه هماهنگی امور علمی "دومین کنفرانس اقتصاد ایران"

پس از تصویب برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران در هیأت رئیسه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، جلسه هماهنگی امور علمی کنفرانس با حضور مجریان طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در تاریخ 1396/09/11 برگزار شد.

در این جلسه پیرامون اعضای پنل­ های تخصصی و زمان بندی کنفرانس تصمیم گیری شد.

 

 

 

 

 

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان