مراسم رونمایی کتاب "اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها"

بخش انتهایی دومین کنفرانس «اقتصاد ایران» به رونمایی از کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» ازسوی دکتر مسعود نیلی اختصاص داده شد.

در خاتمه کنفرانس دکتر مسعود نیلی از کتاب دو جلدی «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» در جمع دست اندرکاران آن رونمایی کرد و ازپژوهشگران وصاحبنظران درخواست کرد نسبت به نقد و بررسی کتاب اقدام نمایند تا از این نقد و بررسی ها بتوان درسیاستگذاری ها استفاده نمود.


 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان