تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

تلفن: 2-22801900-021 داخلی 4180 و 4126 تلفن دبیرخانه برگزاری کارگاه: 22802706 فکس: 22800802-021 داخلی 4180E-mail: conference@imps.ac.ir
impsconference@gmail.com
 

  نام:
 
  نام خانوادگی:
 
  پست الکترونیک:
 
  موضوع:
 
  شرح پیام: