هدف برگزاری کنفرانس

پیرو اولین کنفرانس اقتصاد ایران در دی­ماه 1393 که با حضور رئیس ­جمهور محترم و با هدف بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی ایران برگزار گردید، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی "دومین کنفرانس اقتصاد ایران" را با تمرکز بر ارزیابی و پیشنهاد راهکارها و سیاست­ های اقتصادی کشور و با هدف رفع چالش­ های موجود برنامه­ ریزی نموده است.

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان