ارکان کنفرانس

ارکان کنفرانس
دکتر مسعود نیلی
دستیار ارشد رئیس جمهور و  رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
"رئیس کنفرانس"
CV
  دکتر غلامحسین فیروزفر
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
"دبیر اجرایی"
CV
  دکتر سید فرشاد فاطمی
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
"دبیر علمی"
CV

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان