اسلایدهای ارائه دکتر مسعود نیلی

  افتتاحیه    

 

   ارائه شرایط اقتصاد کشور و معرفی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران                          

 

 گزارش جمع‌بندی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران   

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان