موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی


همـــــــــــایش ها و نشـــــــــست های تخصـــــــــصی
پیوندها   دسترسی سریع  ارزیابی سایت   تماس با ما

                                                               
تاريخ : يازدهم دی 1390 ساعت 02:09   |   کد : 162

تقویم برنامه ها


 تقویم برنامه های سال 1395

 
 

فصل

ردیف

عنوان برنامه

سخنران

زمان

ثبت نام

دریافت مستندات
بهار 1395


1


توسعه بنگاه­ های کوچک و متوسط، بر اساس تجربه ایتالیا

آندریا گلدستین

(Mr. Andrea Goldstein)


95/01/25


پایان یافت

گزارش نشست

 

Description: Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png

2

یافته ­های اولیه گزارش تورم زمستان 1394

دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه

95/02/06

پایان یافت

 

3

کاربردهای پایگاه رفاه ایرانیان (بانک اطلاعاتی خانوارها)

علیرضا عبدالله زاده

95/03/24

پایان یافت

متن خبر

تابستان 1395


4

تأثیر شوک های درآمدی بر روی نرخ خشونت علیه زنان در خانواده


زینب گل محمدیان


95/05/04


پایان
  یافت

Description: Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png


5


اصلاح نظام بانکی

دکتر سیدعلی مدنی زاده

امینه محمودزاده


95/05/06


پایان
  یافت


گزارش نشست 

6

پول دیجیتال و تکنولوژی زنجیره الواح

دکتر محمد طبیبیان

95/05/25

پایان  یافت

 7اثر نوآوری بر ادغام شرکت هامهدیه انتظارخیر95/06/01پایان
  یافت

 Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png

 

گزارش نشست
 


8


اولین نشست تخصیص بهینه گاز کشور به مصارف مختلف


دکتر مهدی عسلی


95/06/06


پایان یافت

گزارش نشست

 

Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png9


اولین نشست از سلسله
نشست های
 "بررسی تجارب توسعه در کشور چین"


دکتر داود دانش جعفری
دکتر فریدون وردی نژاد95/06/08پایان
  یافت

گزارش نشست
 

 

   Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png

 

Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png


10


چشم انداز تورم و بررسی رابطه تورم با نقدینگی

دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی
آقایان سعید بیات و علی بهادر
خانم صدف یلی نژاد95/06/09پایان
  یافت

 Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png

 

Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png


11


اثر افشای اطلاعات ثبت اختراع بر احتمال و کیفیت سرمایه گذاری خطر پذیر


دکتر پویان خشابی


95/06/10


پایان
  یافت

گزارش نشست

 

 Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png

12

رموز پیش بینی های مالی و اقتصادی

علی حبیب نیا

95/06/13

پایان  یافت

گزارش نشست 13


ارتقاء تصمیم گیری گروهی در سازمان ها


دکتر گلچهره سهراب


95/06/17


پایان
  یافت 

Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png

 

گزارش نشست
 

پائیز 1395 14

عوامل موثر بر تاخیر و معوقه شدن پرداخت های دولت: نتایجی از تجربه کشورهای اتحادیه اروپا  
دکتر هادی صالحی اصفهانی
 
95/07/03


پایان
 یافت

Description: Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png 

 

گزارش نشست
15دومین نشست از سلسله نشست های "بررسی تجارب توسعه در کشور چین"


دکتر مهدی عسلی
محیا مشیدی

مسعود کمالی اردکانی
95/07/26 
پایان
 یافت

Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png

 

Description: http://conference.imps.ac.ir/userfiles/image/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/pdf.png