فرم معرفی پژوهشگر جوان اقتصاد ايران

1- اطلاعات شخصی (حداکثر حجم مجاز فایلهای پیوستی هویتی 200k می باشد) :

نام   نام خانوادگی   تاریخ تولد  
محل اشتغال رتبه علمی شماره تماس  
شماره همراه   صفحه خانگی ایمیل آدرس  
کد ملی   تصویر نخست صفحه شناسنامه تصویر کارت ملی
نشانی
بارگذاری فایل رزومه2- سوابق تحصیلی (حداکثر حجم مجاز فایلهای پیوستی 4 MB می باشد) :
ردیف مقطع تحصیلی رشته یا دوره تحصیلی موسسه،دانشکده و دانشگاه کشور تاریخ شروع تاریخ خاتمه پیوست فایل #
افزودن3- حوزه تخصصی (لطفا تنها یک مورد را انتخاب کنید) :* لازم است که کلیه مستندات بر اساس حوزه تخصصی انتخابی و در زمینه مطالعات کاربردی اقتصاد ایران باشد.
4- مقاله ها :4-1 مقاله های منتشر شده در مجله های معتبر خارجی
ردیف صفحه جلد عنوان مجله عنوان مقاله تاریخ انتشار نویسندگان به ترتیب ارسال فایل مقاله (pdf) #
افزودن4-2 مقاله های منتشر شده در مجله های معتبر داخلی
ردیف صفحه جلد عنوان مجله عنوان مقاله تاریخ انتشار نویسندگان به ترتیب ارسال فایل مقاله (pdf) #
افزودن4-3 مقاله های دارای گواهی پذیرش چاپ در مجله های معتبر خارجی
ردیف عنوان مجله عنوان مقاله نویسندگان به ترتیب ارسال نامه پذیرش چاپ (pdf) ارسال فایل مقاله (pdf) #
افزودن4-4 مقاله های دارای گواهی پذیرش چاپ در مجله های معتبر داخلی
ردیف عنوان مجله عنوان مقاله نویسندگان به ترتیب ارسال نامه پذیرش چاپ (pdf) ارسال فایل مقاله (pdf) #
افزودن5- کتابهای تالیف شده :
ردیف عنوان کتاب ناشر تاریخ نشر همکاران #
افزودن6- گزارش های پژوهشی (قابل مستند حاوی جلد گزارش - صفحه شناسنامه - صفحه همکاران و فهرست مطالب) :
ردیف عنوان گزارش نام کارفرما نویسنده اصلی همکاران تاریخ ارسال فایل مستند #
افزودن
تذکر : گزارش پژوهشی ، گزارشی است که برای یک موسسه نحقیقاتی تهیه شده و طی فرایندهای تعریف شدهآن موسسه به تایید رسیده است.7- طرح های پرسشی پایان یافته :
ردیف عنوان طرح کارفرما مجری همکاران تاریخ سمت در طرح ارسال نامه گواهی همکاری ارسال نامه گواهی حسن انجام کار #
افزودن